Wie is William I
Wie is William ?
Persoonlijk
1965 — nu
I

William Lambrichts is de naam die mij is gegeven. Ik ben geboren op 2 juni 1965 in het Limburgse dorp Stein.


Ik ben authentiek/eigenwijs, zwem regelmatig tegen de stroom in, ik word gezien als inspirator en in staat out of the BOX te denken. Ik ben empathisch en heb een sterk ontwikkeld reflectief vermogen. Deze combinatie maakt dat ik durf te confronteren zonder te oordelen. Vandaar mijn quote.


— ‘’Duurzaam samenwerken is de moed hebben om jezelf en een ander in essentie te durven ontmoeten.’’Ik dring snel door tot de essentie van mensen. Verder heb ik een feilloos gevoel voor escapegedrag, ik blijf gefocust op het kunnen en willen nemen van individuele- en/of collectieve verantwoordelijkheid.

Door professioneel gebruik te maken van mijn contactvaardigheden en mijn persoonlijke drive, heb ik het talent ontwikkeld om de behoefte van een opdrachtgever methodisch en praktisch om te zetten in mogelijkheden ipv onmogelijkheden. Dit inspireert mij en maakt dat ik mezelf blijf verdiepen in de stimulering én in de ontwikkeling van anderen. Mijn kennis, ervaring en persoonlijke drive zijn terug te vinden in mijn boek.Na jaren in dienstverband te hebben gewerkt, neem ik in 2012 het besluit om volledig als zelfstandig coach vanuit mijn coachingpraktijk ToBe te gaan werken.

Mijn authentieke manier van vormgeven aan begeleidingsprocessen vertelt zich rond, waardoor ik de laatste 10 jaar veelvuldig word ingezet bij het begeleiden van teamconflicten en het overbruggen van verschillen in de onderlinge samenwerking van professionals op micro-, meso- en macroniveau.


In 2014 stel ik mijzelf het volgende doel: Het schrijven van een boek met een eigen interventiemethodiek. In 2021 is dit doel bereikt.

Het boek krijgt de titel: “Wie begeleidt Wie?” en bevat een beschrijving van de TOBE 2-methode en de visualisatie van het TOBE 2-model.
Referenties (4)

— “Als team wilden we een volgende stap zetten, hierin wilden we goed begeleid worden. William is iemand die een team snel door heeft. De spelende thema’s kan hij snel benoemen en met concrete afspraken het team meteen in beweging krijgen. We zijn erg tevreden over zijn werkwijze.”


— “William is een professional die in zijn boek helder maakt waar het nu in een organisatie misloopt. Met een simpel te volgen model kan de verandering worden ingezet met een duurzaam karakter. Creatief, kundig en zeer professioneel.“


— “William verricht bij ons fantastisch werk wat betreft het begeleiden van de intervisie-bijeenkomsten van onze nieuwe collega’s. William is zeer vaardig in het begeleiden van het proces. Als extra meerwaarde is zijn grote bron aan kennis over onderwijs.”


— “William dankzij jouw professionele en persoonlijke kwaliteiten hebben medewerkers zowel een persoonlijk- als teamontwikkelingstraject kunnen doorlopen. Je zelfontwikkelde methode, die je bij ons toepaste en waarover binnenkort een boek verschijnt, heeft goed gewerkt. Je wist elke intervisie weer de aansluiting te vinden en daar waar het feitelijk om ging boven water te krijgen. Een andere kwaliteit van je is dat je iedereen in zijn of haar waarde laat waardoor je zeer gewaardeerd werd binnen Meriadoc.“


            La Caleta, Sitges, Platja dels Balmins, 2015->Opdrachtgevers I

— Welzijnssector
Leger Des Heils (Ondersteuning bij herstelgericht werken, intervisie en individuele coaching)

Stichting WonenPlus Geleen
(Individuele coaching) 

— Onderwijs
VISTA-college (Professionalisering van intervisie en team ontwikkeling)

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Parkstad (Ontwikkel-ing training PM-systematiek) 

— Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg

Implementeren PM-systematiek, SVOPL-intervisie voor beginnende docenten)

— Universiteit Maastricht
(Individuele coaching)

— GGZ
Meriadoc (Intervisie professionals autismebegeleiding)

De Woenselse Poort Eindhoven (Intervisor)

GGzE Eindhoven (Intervisor)

Mondriaan voor geestelijke gezondheidszorg divisie Kinderen en Jeugdigen (Implementering verbinden met meta-communicatie)

Vaktherapeuten Mondriaan (Intervisor)I Overige

Encare ARBO dienst (Intervisor)

Gemeente Heerlen (Project risicojongeren)

Gemeente Valkenburg (Individuele coaching)

DaimlerChrysler customer Assistance Center (Coaching middenkader)

Opleidingen 


MBO-agogisch werk Sittard

HBO-inrichtingswerk sociale academie Sittard

Voortgezette opleiding supervisie en begeleidingskunde Nijmegen

Coach kracht en herstelwerk Nijmegen / Utrecht

Competentiegericht coachen School voor Coaching Utrecht


Hekerweg 40
Valkenburg aan de Geul
6301 RH