I TOBE 2-MODEL
— Wie Begeleidt Wie ?


De afgelopen jaren begeleidde ik succesvol tientallen teams binnen verschillende organisaties. Mijn opdracht was meestal stagnerende samenwerkingen weer vlot te trekken. Het viel me op dat organisaties vooral bezig zijn met het einddoel of anders gezegd het institutionele resultaat.

Heel belangrijk, maar de aandacht voor de mens en zijn manier van werken/samenwerken in de organisatie blijft vaak onderbelicht. Medewerkers voelen zich vaak niet meer gezien en gehoord. Hierdoor ontstaat een samenwerking die berust op wantrouwen, het wij/zij denken viert hoogtij en dat resulteert in een gevoel van onveiligheid. Het zijn deze onderliggende patronen die maken dat samenwerkingen stagneren. Jammer!


->De TOBE 2-METHODE 

Om een andere manier van samenwerking te stimuleren heb ik in de loop der jaren de TOBE 2-methode met het TOBE 2-model ontwikkeld. Het TOBE 2-model is gebaseerd op de onlosmakelijke samenhang tussen:

contact - proces - resultaat 

Zij vormen de basisdriehoek van het TOBE 2-model. Binnen de basisdriehoek zijn vier interventiegebieden aangebracht. Angst (I) en wantrouwen (II) zijn de oorzaken voor het stagneren van de samenwerking. Vertrouwen (III) en vrijheid (IV) stimuleren de samenwerking. De Basisdriehoek in combinatie met de interventiegebieden vormen het kader voor het samenstellen van de juiste interventies om de onderliggende patronen van angst en wantrouwen om te zetten in vertrouwen en vrijheid


In mijn interventies maak ik gebruik van (1) het autonoom kompas dat is gebaseerd is op de 5 pijlers; vrijheid, autonomie, liefde, verbinden en creativiteit, (2) het methodisch zes-stappenplan en (3) bewust verantwoord kiezen. Hiermee geef ik managers en medewerkers handvatten om elkaar in de krachten van hun essentie te ontmoeten en aan te spreken. Gevolg autonome medewerkers die zich gezien en gehoord voelen in de totaliteit van de organisatie.


De TOBE 2-methode zorgt weer voor de verbinding en zet de mensen in hun autonomie. Ik ben ervan overtuigd dat je alleen vanuit autonomie kunt werken aan duurzame samenwerking binnen een organisatie.


I

Hekerweg 40
Valkenburg aan de Geul
6301 RH