Driedaagse training
- Wie begeleidt Wie?


-> leer effectief interveniëren


Wil je jezelf bekwamen in het kunnen coachen volgens de principes van de TOBE 2- methode? Volg dan mijn driedaagse training “Wie begeleidt Wie?”, leer effectief interveniëren. Deze training is vooral geschikt voor coaches, managers en begeleiders. 


In deze training gaan we verder dan het beïnvloeden van het gedrag en ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. Tijdens deze training leer je het verschil te maken tussen autonoom inspireren vanuit vrijheid i.p.v. sturen. Na de training ben je in staat om:

  • Duurzame samenwerking vanuit vrijheid en Autonomie tot stand te brengen
  • Medewerkers te coachen in het leren gebruiken van hun essentie 
  • Je eigen essentie te gebruiken in het coachen van anderen, Wie begeleidt Wie?
  • Een effectieve interventie samen te stellen volgens de TOBE 2-methode
  • Gebruik te maken van de 4 interventiegebieden door ze te herkennen en te gebruiken voor het samenstellen van een interventie 
  • Met de zes-stappenmethodiek te werken 


Effectiviteit I

‘’Ik geloof dat autonomie en wederkerigheid de basis vormen voor een duurzame samenwerking.’’ (p. 57)Catalunya

The house in Sitges,
2015 — 

OPEN INSCHRIJVING — training


10/ 17/ 03/ + 04/ 04/ 2022
Donderdag 10 en 17 maart maandag 4 april 

12/ 13/ 24/ 05/ 2022
Donderdag 12, vrijdag 13 en dinsdag 24 mei ->

HIER AANMELDENHekerweg 40
Valkenburg aan de Geul
6301 RH